Fotoalbum
Tourseizoen 2022 van start!!We mogen weer gaan touren!

In ons eerste tourweekend van 12 en 13 juni 2021 2 mooie ritten gemaakt met een stel vrienden en met vader en zoon.Impressie seizoen 2020

September 2020
Fieldtrips Market Garden-dag 20 september 2020
Battlefietstour 19 september 2020
Paradrop Market Garden 17 september 2020 Klein Amerika
Freedom Tour 13 september 2020
Augustus 2020
Fieldtrips 30 augustus 2020Het topseizoen 2018 zit erop!!

(for english translation see futher below)

Gisteren hebben we het seizoen 2018 afgesloten met onze Fieldtrips. Met enige trots kunnen we constateren dat dit het beste jaar ooit voor ons was. Onze 505e PIR en 508e PIR tours waren volledig volgeboekt en ook de Fieldtrips waren een groot succes. Meer dan 215 personen hebben we mee mogen nemen voor een korte tour. Voor ons persoonlijk was het vinden van een origineel shirt van Donald W. McKeage echt geweldig! Nadat we contact hadden gehad met zijn familie, is zijn verhaal direct een vast onderdeel in ons tours en Fieldtrips geworden. De Fieldtrips van 16 september 2018 (74 jaar Market Garden) hebben we volledig aan hem opgedragen.

Ook zaterdag hebben we een geweldige dag gehad. Samen met onze vrienden van “de Oddballs” hebben we met 3 jeeps en een Dodge WC 51 (met dank aan Micha, Johnny en Brian), 18 personen van carnavalsclub Da hek Hoog een tour mogen geven. Het was echt geweldig voor ons om met deze groep op stap te mogen en dit samen met onze vrienden en hun geweldige voertuigen te doen.
Hoewel we het seizoen pas net hebben afgesloten, zijn we nu al bezig met volgend jaar. Ook dan gaan onze Fieldtrips verder en willen we kijken hoe we nog meer de verbinding kunnen zoeken met de geschiedenis die binnen in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te zien is en in onze trips over de drop- en landingszone. Ook hebben we inmiddels besloten om onze (twee uur durende) 505e PIR en (drie uur durende) 508e PIR tours iets anders te gaan organiseren. We hebben geconstateerd dat we tijdens onze 505e PIR tour een aantal leuke en interessante elementen van de drop- en landingszone van het 508e PIR niet kunnen laten zien, alsook enkele monumenten niet bezocht kunnen worden. Derhalve hebben we besloten om beide tours te gaan samenvoegen tot een nieuwe tour van ongeveer 2,5 uur. Hierin kunnen we het verhaal helemaal vertellen en deze gaat dan ook toepasselijk de “all the way”- tour heten. Deze tour is duurder dan de huidige 505e PIR, maar goedkoper dan de huidige 508e PIR. Hierbij is rekening gehouden met de lengte van de rit en de helaas stijgende brandstofprijs.

Tot slot willen wij alle tourgangers danken voor hun deelname dit jaar. Ook willen wij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 bedanken. Daarnaast onze vrienden van “de Oddballs”. Iemand die absoluut hier niet mag ontbreken is onze (o)ma Nellie. Zij heeft fantastisch werk verricht voor wat betreft de stoffering van de jeep en toebehoren. Tot slot onze sponsor Jeep-Dodge-Parts voor de geweldige ondersteuning op elk gebied.

Wij verheugen ons nu alweer op het volgend seizoen!!!!!

The top season 2018 is done!!

Yesterday we closed the 2018 season with our Fieldtrips. With some pride we can see that this was the best year we have ever had. Our 505e PIR and 508e PIR tours were full and the Fieldtrips were a great success. We took more than 215 people on a short tour during these Fieldtrips. For us personally, finding Donald W. McKeage’s original shirt was really great! After we had contact with his family, his story immediately became an integral part of our tours and Fieldtrips. We fully dedicated the Fieldtrips of September 16 2018 (74 years Market Garden) to him.

Last saterday we also had a great day. Together with our friends of “the Oddballs” we gave a tour with 18 people of the carnival club Da Hek Hoog with 3 jeeps and a Dodge WC 51 (thanks to Micha, Johnny and Brian). It was really great for us to go out with this group and do this together with our friends and their great vehicles.
Although we have just finished this season, we are already working on next year. Even then our Fieldtrips continue and we want to see how we can further seek the connection with the history that can be seen inside the National Liberationmuseum 1944-1945 and our trips on the drop- and landing zone. We have also decided to organize our (two-hour) 505e PIR and (three-hour) 508e PIR tours a little differently. We have found that during our 505e PIR tour we cannot show some nice and interesting elements of the drop and landing zone of the 508e PIR, and some monuments cannot be visited. Therefore, we decided to combine both tours together to a new tour of about 2.5 hours. In this tour we can tell the story completely and this is also suitable called “the all the way” tour. This tour is more expensive than the current 505e PIR, but cheaper than the current 508e PIR. This takes into account the length of the ride and the unfortunately rising fuel price.

Finally, we want to thank all tourers for their participation. We also want to thank the National Liberation Museum 1944-1945. In addition, our friends of “the Oddballs”. Someone who absolutely cannot forget here is our (grand)mother Nellie. She has done a fantastic job with regard to the upholstery of the jeep and accessories. Finally, we want to thank our sponsor Jeep-Dodge-Parts for the great support in every way.

We are already looking forward to the next season!!!!!
Bevrijdingsweekend 16-17 september 2018

Op zondag 16 september 2018 waren het jaarlijkse bevrijdingsfestival en de kindermarkt georganiseerd bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Ook wij waren van de partij met onze Fieldtrips.

Vanuit Groesbeek tot Texas, vanuit Spijkenisse tot Kroatië en vanuit BeekUbbergen tot Spanje….We hebben een geweldig Bevrijdingsfestival beleefd met zo’n 70 leuke, enthousiaste en geïnteresseerde mensen afkomstig uit alle windstreken!!
Dit jaar is het alweer 74 jaar geleden dat operatie Market Garden oa hier in de omgeving van Groesbeek plaatsvond. De Fieldtrips die we gereden hebben, zijn opgedragen aan Donald McKeage, één van de vele jonge mannen die hier uit een Dakota is gesprongen om Nederland te bevrijden van de Duitse onderdrukking…
Zoals al eerder vermeld hebben we tijdens dit bevrijdingsfestival met heel veel mensen kunnen touren en dat hebben we oa te danken aan onze vrienden van de Oddballs (www.oddballs.nl), Micha en Johnny, nogmaals bedankt voor jullie hulp jongens!!

Maandag 17 september, zijn we aanwezig geweest bij de Monumententocht georganiseerd door de Groesbeekse Airborne Vrienden. De herdenkingen vonden dit jaar plaats bij het monument aan de 17 septemberstraat, bij het Gavin monument aan de Generaal Gavinstraat en bij de protestantse kerk, alwaar een plaquette werd onthuld. Bij de herdenking bij het Gavin monument was ook de opperbevelhebber van de NAVO, generaal Michael Scaparotti aanwezig. Wat erg mooi is aan deze herdenkingen is dat de jeugd er ook bij betrokken wordt…
Kortom…een heel mooi Market Garden-weekend…

From Groesbeek to Texas, from Spijkenisse to Croatia and from BeekUbbergen to Spain …. We had a great Liberation Festival with about 70 nice, enthusiastic and interested people from all over the world !!
This year it is already 74 years ago that operation Market Garden took place in the surroundings of Groesbeek. The Field Trips we have ridden  are dedicated to Donald McKeage, one of the many young men who jumped from a Dakota here to liberate the Netherlands from the German oppression …
As mentioned earlier, during this liberation festival we were able to tour with many people and thanks to our friends of the Oddballs (www.oddballs.nl), Micha and Johnny, thanks again for your help!

Monday 17 September, we attended the Monument Tour organized by the Groesbeek Airborne Friends. The commemorations took place this year at the monument on the 17 September street, at the Gavin monument on the General Gavinstraat and at the Protestant church, where a plaque was unveiled. The commander of NATO, General Michael Scaparotti, was also present at the Gavin memorial. What is very nice about these commemorations is that the youth is also involved …
In short … a very nice Market Garden weekend …
Zomer 2018

In de maanden juli, augustus en september hebben we diverse mooie tours en Fieldtrips gereden. Hieronder een kleine compilatie…Fieldtrips 8 juli 2018

Op deze zonovergoten zondag hebben we weer een heleboel mooie korte ritten gereden. Leuk om te ervaren dat alle mensen zo enthousiast zijn als ze terugkomen…dan vonden ze het net zo leuk als wij!! We hadden vandaag Canadese, Italiaanse en Nederlandse tourgangers.VTeam

Zaterdag 7 juli was er een laatste training voor de jeugdafdeling van het VFonds dat onder de naam VTeam de Nijmeegse Vierdaagse meeloopt. Ze hadden zich verzamelt in de Millingerwaard waar ze een natuurwandeling hadden en zouden de nacht doorbrengen in legertenten rondom de herdenkingskoepel van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Wij waren benadert om met de cameraploeg en een aantal kids richting Groesbeek te rijden. Samen met onze vriend Micha Korst, van Jeep-Dodge-Parts hebben we menig ritje gereden rond het museum…Giroesbeek 2018

Op 19 mei hebben we de dames en heren van de Giroesbeek weer begeleid vanaf het Zweefvliegveld in Malden naar het centrum van Groesbeek. Zij hadden er dit keer een fietstocht opzitten van maar liefst 850km vanuit het Oostenrijkse Westendorf. De opbrengst van de fietstocht was dit jaar voor KVW (Kindervakantiewerk Groesbeek).Diverse tours

De afgelopen maanden hebben we diverse tours gemaakt. Hieronder, per tour, een compilatie…
Opnames promotiefilmpje gemeente Berg en Dal

Op 15 mei is onze Willys MB ingezet bij het maken van een promotiefilmpje over historie, cultuur en toerisme in de gemeente Berg en Dal. Dit filmpje wordt verzorgt door RBT-Kan. Wiel Lenders, directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 werd al rijdende geïnterviewd!

Het filmpje volgt nog…Bevrijdingsweekend 2018!!

Wauw….wat hebben wij een mooi bevrijdingsweekend achter de rug!!

We zijn uiteraard op vrijdagavond 4 mei begonnen met 2 minuten stilte tijdens de Nationale Herdenking op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek. Dat was een mooie herdenking waarbij respectvol werd stil gestaan bij alle slachtoffers van W.O.II….

Zaterdag 5 mei hebben we onder veel belangstelling vanaf 10.00 u onze Fieldtrips gereden vanaf het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Dit jaar hadden we hulp van onze vriend Johnny Smeeman die met zijn Willys met ons meereed om jong en oud rond te rijden over de landingsterreinen van het 505e PIR en het 508e PIR. Helaas werkte ons nieuwe geluidssysteem niet helemaal mee en dat leverde enige problemen op ivm de tijdsplanning van de tours waarvoor bij deze nogmaals onze excuses voor het ontstane ongemak… Buiten deze onvoorziene technische problemen was het een zonovergoten dag met heel veel enthousiaste mensen en waren rond het middaguur al alle ritten uitverkocht. We hebben uiteindelijk meer dan 50 personen op een fieldtrip meegenomen maar helaas ook een groot aantal geïnteresseerden niet kunnen meenemen in onze jeeps.

Omdat we enigszins waren voorbereid op een grote vraag van Fieldtrips op 5 mei, waren we zondag 6 mei ook aanwezig bij het museum om onze Fieldtrips te rijden en dat was niet verkeerd!!
Er waren diverse mensen die zaterdag niet konden mee rijden, maar op zondag terugkwamen om alsnog van een mooie, interessante rit te kunnen genieten. Dus ook deze dag was weer heel mooi met enthousiaste, geïnteresseerde mensen, waarbij we ook helaas weer mensen hebben moeten teleurstellen omdat ook op zondag alle tours vol zaten….

Kortom; Een heel mooi herdenkingsweekend waarbij stil gestaan werd bij de oorlogsslachtoffers en de bevrijding. Er waren mooie complimenten voor onze chauffeurs/gidsen en voor ons initiatief in het algemeen. Maar bovenal vinden wij het geweldig dat we dit weekend weer aan heel veel mensen hebben mogen vertellen over de gebeurtenissen die hier zo lang geleden hebben plaatsgevonden, maar wat nooit mag worden vergeten…

LEST WE FORGET!!15 april 2018 start seizoen 4!!

Vandaag is het seizoen van 2018 gestart en dit is alweer het 4de seizoen dat we onze tours rijden en het 3de seizoen van de Fieldtrips!! Nog steeds is de belangstelling groot en dat is ook vandaag weer goed te merken!!

Hieronder een overzichtje…Laatste fieldtrips 2017

Op zondag 8 oktober hebben wij onze laatste Fieldtrips van 2017 gereden. Het was ook nu weer een hele mooie dag met leuke, geïnteresseerde mensen. Met deze Fieldtrips sluiten wij meteen het seizoen van 2017 af. Onze jeep gaat nu naar Jeep-Dodge-Parts voor groot onderhoud zodat we in april 2018 weer kunnen gaan rijden. Het was weer een geweldig jaar!!!September 2017

September is altijd een bijzondere maand voor ons Groesbekers: 17 september 1944 stond Groesbeek immers in het teken van de grootste luchtlandingsoperatie ter wereld: Market Garden.

Wij als Grateful Generation Tours zijn dit jaar op verschillende vlakken bezig geweest om deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij te laten gaan, we mogen immers nooit vergeten wat die duizenden mannen en jongens voor ons gedaan hebben….

Zo stonden we in Remember September, een speciale krant over de gebeurtenissen van toen en hoe men er nu nog mee bezig is, we zullen maandag 11 september te zien zijn bij “75 jaar vrijheid, op weg naar 2020” en tv-uitzending van TVGelderland en staan we dit jaar ook 2x in september bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 om onze Fieldtrips te rijden.

Hieronder vindt u een impressie van de 505e PIR tour die we vrijdag 1 september hebben gemaakt, het artikel over Grateful Generation Tours uit de Remember September-krant en van de Fieldtrips van zondag 10 september. Over de Fieldtrips van zondag 16 september volgt nog een nieuw bericht, maar eerst ook nog de uitzending van TVGelderland, waarin een item aan ons initiatief wordt besteedt.

Tour 505e PIR vrijdag 1 september met oa een persoon uit Australië.

Remember September-krant

Fieldtrips zondag 10 septemberOpnames Omroep Gelderland!

Op woensdag 23 augustus zijn er opnames gemaakt door Marike Wolf van Omroep Gelderland voor het programma “75 jaar vrijheid, op weg naar 2020”. We zijn met haar naar de plek gereden waar James Gavin op 17 september 1944, ongeveer, is geland. Ook hebben we enkele bodemvondsten laten zien en heeft ze gefilmd bij de privé-verzameling van Teun. De aflevering zal maandag 11 september uitgezonden worden.Nijmeegse 4-daagse  18-21 juli 2017

Tijdens de Nijmeegse 4-daagse zijn wij altijd 2 dagen paraat om de wandelaars aan te moedigen en te ondersteunen. Op donderdag staan we uiteraard in Breedeweg, bij het startpunt van onze tours, op het Kerkplein. Op de vrijdag staan we langs de route in Mook.

Een kleine impressie hieronder: Fieldtrips 9 juli 2017

Op deze fantastische mooie zomerdag hebben wij fantastische Fieldtips gereden. Er zijn mensen uit Polen, Engeland, USA en uiteraard Nederland mee geweest met een Fieldtrip. Iedere trip was ontzettend leuk om te doen en we hebben veel leuke verhalen gehoord. Mensen die zelf in dienst in een jeep hadden gereden, mensen die zelf veel van Market Garden wisten en ook een kleindochter van een veteraan die als para in Arnhem geland is. Daarnaast hebben we ook vele leuke reacties op onze Fieldtrips gekregen. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen zijn we een uur eerder gestart en hebben we tot na sluitingstijd van het museum doorgereden. Ondanks dat we 25 mensen hebben rondgereden moesten we helaas ook mensen teleurstellen. We danken een ieder voor deze fantastische dag!

On this beautiful day we have driven fantastic Fieldtrips. The people came from Poland, England, US and of course the Netherlands. Every Fieldtrips was very nice and we have heard nice story’s. People who used to work in a jeep, people who knew much about Market Garden and also a granddaughter of a veteran who landed as a paratrooper in Arnhem. In addition, we have also received many nice comments on our Fieldtrips. In order to meet the big question, we started an hour earlier and we drove tours until the museum had already closed for of the day. We thank everybody for this great day!Zondag 2 juli 2017

Vandaag hebben we een 508e PIR tour gereden. Toen we om 2 uur de tour startten waren de weersomstandigheden nog twijfelachtig, maar uiteindelijk hebben we onder prima weersomstandigheden wederom een harstikke mooie tour gehad. Zoals gebruikelijk starten we onze rit bij de kerk in de Breedeweg. Met onze drone hebben we enkele prachtige foto’s gemaakt waarop o.a op de achtergrond de landingsterreinen van de 82ste Airborne divisie zijn te zien en de landingsterreinen van Luitenant-Generaal ”Boy” Browning. Graag willen wij ook deze met jullie delen.Zaterdag 3 juni 2017

Vandaag hebben wij een leuke 508 tour gemaakt met Janno. We kennen Janno nog van vorig jaar toen hij de 505 tour heeft gemaakt en hij wilde nu de langere tour maken.
Wij danken hem voor deze leuke rit!Fieldtrips 7 mei 2017

Vandaag voor de derde keer Fieldtrips 2017 gereden. Het was wederom een bijzonder leuke dag. Ook vandaag weer mensen van verschillende nationaliteiten gehad. Onder andere een stel uit de nabijheid van Londen. Kortom vandaag was ook weer een bijzonder geslaagde dag. Wij danken een ieder. 9 Juli zijn we weer aanwezig bij het museum!Vrijdag 5 mei 2017 Bevrijdingsdag

Op deze Bevrijdingsdag hebben we voor de 2e maal dit seizoen onze Fieldtrips gereden. Mede omdat het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 deze maand 30 jaar bestaat, waren er diverse activiteiten georganiseerd. Zo gaf de politiekapel Zuid-Gelderland een mooi concert, waren er leuke shows van de Pauwergirls, was er een Dixieland-band en speelde er een doedelzakspeler. Ook was er een boekenmarkt, was er een demonstratie van zendapparatuur uit WWII en was er bovendien de intocht van A Ride to Remember. We hadden de eer om samen met de Dixieland-band de wielrenners te begeleiden naar het museum. De Giroesbeek (A Ride to Remember) had een Like en Deel-actie gehouden waarbij een Fieldtrip gewonnen kon worden en deze leuke rit hebben we om 16.00 u met Mathijs Jacobs mogen rijden.
Hoewel de temperatuur een tikkeltje aan de lage kant was, vond dit alles in een leuke sfeer plaats.
We begonnen om 10.00 u met onze Fieldtrips en nog voor 10.30 u waren de Fieldtrips al volgeboekt!! Ondanks dat we nog anderhalf uur na sluiting van dit fantastische evenement zijn blijven doorrijden, hebben we helaas niet met alle geïnteresseerden een Fieldtrip kunnen rijden.
Aanstaande zondag zijn we weer aanwezig bij het museum en rijden we vanaf 13.00 u weer onze Fieldtrips.Mooie start van het tourseizoen 2017 met drukke Fieldtrips!!

Zondag 23 april 2017 is het nieuwe tourseizoen van start gegaan met de Fieldtrips vanaf het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Het was een druk bezochte dag waarop we bijna 30 personen mochten rondrijden! Bijzonder aan deze start is natuurlijk dat we voor het eerst in onze nieuwe Willys MB rijden!!Zonnig eerste herfstweekend van 2016, laatste tours van seizoen 2016!!

We hebben dit weekend twee mooie tours in de heerlijke zon mogen rijden. Op zaterdag 24 september zijn we met 10 leuke jongens/mannen op stap geweest en zondag 25 september met een gezellig en enthousiast stel uit Noord-Holland.Compilatie tours 29 aug 2016 – 4 sept 2016

Deze week hebben we een 5-tal tours gereden waarvan hieronder een impressie. Ook kunt u de reactie van een van de tourgangers lezen.11 Augustus 2016 Zomer in Breedeweg bij TV GELDERLAND!!Donderdag 21 juli 2016 waren we aanwezig bij “Berg en Dal Experience” tijdens de Nijmeegse 4-daagse.

Hieronder een samenvatting van een mooie zonnige wandeldag!Kleine compilatie van de tours die we gereden hebben in de vakantieperiode van 16 juli 2016 t/m 31 aug 2016.

De tourgangers van 31 juli schreven nav hun tour onderstaand stukje op Facebook

Vandaag weer een leuke tour gemaakt met Grateful generation tours 🙂
Vorig jaar (we bleken de eerste te zijn) een tour gemaakt maar intussen zijn er verschillende mogelijk … kijk maar voor meer informatie op hun site :
https://gratefulgenerationtours.wordpress.com/

De vorige keer hebben we de Tour 505e PIR tour gedaan, vandaag de langere Tour 508e PIR.
Dit is dezelfde tour als de 505 tour. Daarnaast gaat de tour ook over de landingsterreinen van het 508e regiment en gaan we naar de Duivelsberg. Op deze historische plek, toen nog Duits grondgebied, hebben in september 1944 zware gevechten plaatsgevonden. Hier aangekomen wordt er een wandeling gemaakt naar de loopgraven die daar nog liggen.

Was weer zeer leerzaam en geweldig om in een Willys jeep zowel on-road als off-road rond het geweldige landschap van Groesbeek te rijden.

Het is een echte aanrader, ik heb diverse boeken en weet ongeveer waar wat heeft afgespeeld maar het wordt allemaal nog veel duidelijker als het precies wordt aangewezen en alle info wordt verteld.

Tijdens onze wandeling langs de loopgraven vonden we wat delen van munitiekisten en een zwaar metaal deel, van dit deel heb ik foto’s geplaatst en we zijn erg benieuwd of iemand hier meer info over heeft 🙂.Zondag 10 juli: 2 zonnige tours.

Deze zondag 2 mooie tours met prachtig weer gehad.
De eerste tour was met een leuke persoon uit ‘s Heerenberg, dit was een 505e PIR tour. Hij heeft ons de volgende reactie gestuurd:

“vandaag een tour gehad was gezellig en interessant. heb veel bij geleerd over groesbeek en de 82nd airborne divisie .heb het naar mijn zin gehad en misschien tot een andere keer voor een 508 tour mvg janno”.

De tweede rit was een 508e PIR met 3 mannen uit de regio Twente. Ook dit was een zeer geslaagde tour. Zij schreven ons het volgende:

“Super mooie middag gehad, goed geregeld allemaal en erg interessant. Bedankt!!”
Hieronder enkele foto’s van beide ritten.Een tour met een speciaal verzoek op vrijdag 8 juli….

Vandaag eenmalig, op speciaal verzoek, een tour 508e PIR met een picknick in de glider op Klein Amerika (en een hele kleine proeverij van wat lekkernijen van Landwinkel Klein Amerika).Mooi, vol programma op zaterdag 2 en zondag 3 juli!!

Het eerste weekend van juli gaat voor ons als “geslaagd” de boeken in. Op zaterdag hebben we wel met de zomerkap gereden, maar dat mocht de pret niet drukken, het waren over het geheel genomen 2 ritten zonder regen.
Door de regenval van de afgelopen dagen, waren de stukken die we off-road gaan, extra spannend en hebben we de 4-wheel-drive erop gezet.

We hebben dit weekend alle tour-varianten die wij aanbieden, gereden: 2x de 505e PIR, de 508e PIR en zondagmiddag nog een groepstour.                                                                                                      Het waren weer 4 leuke, interessante ritten.

De Willys staat nu weer schoongespoten in de stalling, wachtend op volgend weekend: een tour met een speciaal verzoek op vrijdagmiddag, een onderhoudsdagje op zaterdag en een paar mooie ritten op zondag. Zondag 26 juni: Fieldtrips!!

Omdat we de tours die gisteren gepland stonden, vanwege het slechte weer moesten annuleren, waren we een beetje gespannen over de dag van vandaag. Gelukkig waren de weergoden ons vandaag beter gezind en hoewel de weersomstandigheden niet optimaal waren, hadden we een volle agenda!

Juist door de vele regen was de route “lekker” modderig waardoor we de Willys met de 4-wheel-drive over de landingszones moesten rijden, hetgeen een extra leuk effect gaf.

Vandaag kwamen de tourgangers wederom uit alle delen van het land, zoals Meppel en Alkmaar. Ook hebben we enkele personen uit de Verenigde Staten tijdens onze Fieldtrips mogen verwelkomen en mogen rondrijden.

Op het einde van de dag konden we, zoals op de foto te zien is, even relaxen en ook nog even genieten van een heerlijk zonnetje!

Because we had to cancel the tours that were planned yesterday, because of the bad weather, we were a bit tense on the start of the day. Fortunately the weather gods were more inclined today and although the weather conditions were not optimal, we had a busy schedule!
Because of all the rain the route was  so muddy that the Willys had to drive on four-wheel drive around the landing zones, which gave an extra nice effect.
Today, again, the people who made a tour came from all parts of the country, such as Meppel and Alkmaar. We also welcomed some people from the United States welcome and drove them around on a Fieldtrip.
At the end of the day we could, as seen in the picture, just relax and just enjoy a wonderful sun!Naar de Ardennen op 17 en 18 juni

Dit weekend was in de Belgische Ardennen de La Gleize Show. In het kleine, historische plaatsje La Gleize is dan een militaria beurs en bij het kasteel zijn oude, militaire voertuigen te bekijken. Tijdens de wandeling door het dorpje kwamen we op vrijdag Bruce Cromptom van Combat Dealers (tv-programma op Discovery) tegen. Altijd leuk om even een foto mee te maken!

Op de terugweg zaterdagmiddag hebben we nog een bezoek gebracht aan de Amerikaanse begraafplaats Henri Chapelle waar 7987 gesneuvelden soldaten begraven liggen. Erg indrukwekkend….Zondag 12 juni Tour als cadeautje!!

Vandaag een leuke tour gehad. De tourgangers hadden deze rit kado gekregen.

De weergoden waren ons gelukkig weer goed gezind en we waren net op tijd weer binnen. Voor ons was dit wederom een zeer geslaagde tour en we vonden het weer zeer leuk om te doen.Gezellige damesrit op dinsdag 7 juni.

De weersomstandigheden waren nog even spannend, maar uiteindelijk werd deze tour met 2 gezellige dames toch nog een geslaagde 505e PIR tour in de zon. Op verzoek van de dames hebben we ook nog een bezoek gebracht aan Landwinkel “Klein Amerika” van familie De Beijer voor de aankoop van een plaatselijke lekkernij…

7-6-2016Zaterdag 28 mei: Tijd voor een rit met 3 generaties!!

Op deze prachtige zaterdag hebben we met een vader, zoon en kleinzoon uit Aalten de 508ePIR mogen rijden. We hadden prachtig weer dus we konden allen genieten van een mooie tour, het uitzicht bij “de boom van Horrocks”, de wandeling naar de loopgraven bij De Duivelsberg en een kopje koffie buiten op het terras. Kortom: een geslaagde zaterdag!Zondag 8 mei: Fieldtrips!!!!

Op deze mooie zonnige dag hebben we een fantastische middag gehad met onze Fieldtrips bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek.

De trips zaten helemaal volgeboekt en we hebben wederom mensen uit het hele land mogen ontvangen. Elke trip was voor ons weer bijzonder en een aantal mensen mogen we binnenkort voor een van onze reguliere trips begroeten.

Op zondag 26 juni staan de volgende Fieldtrips gepland en wij hebben hier nu al weer bijzonder veel zin in!!

On this beautiful sunny day, we had a great afternoon with our Fieldtrips at the National Liberation Museum 1944-1945 in Groesbeek.

The trips were fully booked and we have once again received people from all over the country. Each trip was special for us, and we may soon greet some people on one of our regular trips.

On Sunday, June 26th the next Fieldtrips are scheduled and we are already very much looking forward to it!!

33Woensdag 4 mei: 2 tours en Dodenherdenking

Vandaag hadden we 2 tours in onze agenda staan. De 1e was een 508 PIR tour van 3 uur. Hierbij rijden we ook naar De Duivelsberg waar we oa naar de nog aanwezige loopgraven wandelen. Deze tour was met een vader, zoon en kleinzoon. De vader heeft in de jaren na de oorlog als tuinman op de Canadese begraafplaats gewerkt en kon ons nog bijzonderheden vertellen over de graven en soldaten die daar begraven waren. Ook de kleinzoon wist heel veel te vertellen over de gebeurtenissen uit de oorlog die hadden plaatsgevonden bij De Duivelsberg.

De 2e tour was een tour 505 PIR en deze was met 3 personen uit Landgraaf. Zij waren in Berg en Dal op vakantie en erg geïnteresseerd in de historie van Groesbeek en in het bijzonder in Market Garden. Ook dat was een zeer geslaagde rit!

‘s Avonds hebben we de Dodenherdenking bezocht. Deze was, zoals elk jaar, weer erg indrukwekkend…..Fieldtrips zondag 17 april 2016

Vandaag voor het eerst in samenwerking met het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 de Fieldtrips gereden.
Ondanks dat het weer niet de hele dag optimaal was, hebben we leuke ritten gehad. De tourgangers kwamen oa uit Oss, Groesbeek, Heeze, Den Haag en Canada. Voor ons was het ontzettend leuk om deze korte Fieldtrips te rijden en de reacties waren ook bijzonder leuk.

Op de foto’s is een korte impressie te zien. Zondag 8 mei zijn we weer aanwezig bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 voor het rijden van de Fieldtrips.

Ook hebben we ons even laten fotograferen bij de persoon waar onze passie voor Market Garden mee begon, hij staat op een foto die in het museum hangt (o)pa Gerrit van Doorn.


Today for the first time in cooperation with the National Liberation Museum 1944-1945 we drove the Fieldtrips.
Although the weather was not the best all day, we had nice trips. The people who made a tour came among others from Oss, Groesbeek, Heeze, The Hague and Canada. For us it was great fun to drive this short Fieldtrips and the reactions were very nice.

In the pictures you can see a short impression. Sunday May 8 we are again present at the National Liberation Museum 1944-1945 for driving the Field Trips!

We also made a picture with the person who inspired us for Market Garden and to start with the tours. It’s a picture in the museum of our (grand)dad, Gerrit van Doorn.Het nieuwe seizoen is weer begonnen op vrijdag 15 april 2016 met een collega’s/vriendinnentour!

Het was nog even spannend gezien het slechte weer van vandaag, maar bij aanvang van de tour, om 14 uur, stopte de regen en brak de zon door!!!Groot onderhoud van de Willy!

In de wintermaanden zijn we niet alleen bezig om nog meer informatie voor onze tours te verzamelen, ook de Willy heeft groot onderhoud gehad. De afgelopen weken heeft een TOP-monteur goed voor de jeep gezorgd, onze dank hiervoor!!

Nu de jeep gereed is en we het aantal tours hebben uitgebreid van 1 naar 3 varianten, staan wij te popelen om in maart het nieuwe seizoen te beginnen!Winterstop Grateful Generation Tours

In de “winterstop” zitten we bij Grateful Generation Tours niet stil. Deze maanden worden onder andere gebruikt om nieuwe inzichten te vergaren in de gebeurtenissen rondom Market Garden en Veritable. Boeken die reeds in ons bezit waren, worden nog eens bestudeerd en nieuwe boeken zijn aangeschaft. Zo hebben we onlangs de “regimental histories” van Phil Nordyke aangeschaft en bestudeerd.  Ook hebben we het boek “Operatie Jedburgh” van Jelle Hooiveld gekocht. Dit laatste boek bevat veel informatie over de zogenaamde Jedburgh-teams en hun operaties, een echte aanrader!Een bijzondere tour van 8 vrienden op de, onverwachts mooie, laatste dag van oktober 2015!!

Omdat het al eind oktober is, hadden we deze tour gepland zonder Willys Jeep. De gidsen Teun, Joris en Tonnie zouden in de gewone auto voorop rijden en de groep zou volgen in hun taxi-bus. Aangezien het weer deze zaterdag onverwacht mooi was, is de Willys nog een keer uit de schuur gehaald en konden de tourgangers om de beurt een stukje meerijden. De diverse verhalen en anekdotes die normaal onderweg verteld worden, werden tijdens deze tour op de verschillende stopplaatsen en tijdens de wandeling verteld!!Interview en opnames voor Nimma Televisie op maandag 19 oktober 2015!!

Nimma-TV is een onderdeel van N1, waarin onderwerpen uit Nijmegen en omgeving in beeld gebracht worden door en voor jongeren.


Een mooie, frisse ochtendtour op zondag 11 oktober 2015, alweer een van de laatste van dit seizoen…..Nadat de mist was opgetrokken kwam de zon en maakten we een mooie rit met vader en zoon op zondag 4 oktober 2015!Zonnige herfstrit op de laatste zondag van september, 27-09-2015. De tour was een geslaagd verjaardagscadeau!!Beleef de Vrijheid – Groesbeek 20 september 20152 Nazomer-tours op zaterdag 19 september.

Een verjaardagscadeau voor een 81-jarige, zij vierde haar 10e verjaardag tijdens de luchtlandingen van Market Garden op 17 september 1944. Hieronder de mail die we naderhand van hen kregen:

Beste organisatie,

als eerste ontzettend bedankt voor de leuke tour met uitleg die we van jullie hebben gehad, was geweldig. Ons mam vond het een prachtig cadeau, en daarvoor deden we dit ook.

Haar volledige naam is: Coby Pouwels-Jacobs en ze is geboren vooraan de Bredeweg naast garage Oomen op 17 september 1934. Tijdens de luchtlandingen (ze was toen precies 10 jaar) kreeg ze het mooiste verjaardags cadeau dat je je maar wensen kunt in die periode van oorlog en bezetting. Helaas is operatie Market Garden niet goed afgelopen, maar het moment van bevrijding, die zondag 17 september 1944 inhield, zal voor altijd de mooiste dag van velen blijven die het toen hebben mee gemaakt.

Nogmaals dank en succes verder met alles!


Mooie, zonnige avondrit.


Vriendinnentour met een jarige op vrijdag 11 september 2015Wederom een geslaagde tour voor Grateful Generation Tours op zondagmiddag 6 september 2015!!Leuke rit met een gezellige man uit het land van Maas en Waal op zaterdagmiddag 29 augustus 2015.Mooie vader-dochterrit zaterdag 15 augustus 2015.3 Tours op zondag 12 juli 2015.

Indrukwekkende rit met 2 mannen uit Twente.

Een mannentour met 3 generaties.

Een bijzondere rit met een Poolse veteraan!!


Nieuwe foto’s van de Willys gemaakt in Breedeweg.Mooie tour naar het verleden op 27 juni 2015 Interessante, leuke research-trip naar de St.Jansberg.Mooie rit in de zon zaterdag 13 juni 2015Spreekbeurt Engels van Teun op de NSG over de Willys JeepLeuke rit met opa en oma PeerenboomFoto’s van ons en onze Willys Jeep